Looks like you're new here. Let us show you around.

Thanks for checking out Centropa's new website.

Take a one-minute tour so we can show you how everything works.

Lesson Plans

Барање

9 results
Title / School Subject Documents Language
Aktivnosti- OU Nikola Petrov Rusinski, Berovo
History
mk
Извештај за спроведени активности во основното училиште „ Петар Поп Арсов“, Скопје по семинар одржан на 26-28 Октомври 2012 во реализација на:
other projects
mk
Холокаустот и страдањата на Евреите за време на Втората светска војна.
History
mk
Дневно планирање | Граѓанско образование
other projects
mk
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА НАСТАВЕН ЧАС
History
mk
Lesson plan - Dobre Jovanovski primary school, Skopje
History
mk
Lesson plan- OU Dobre Jovanovski, Prilep
History
mk
Centropa Насоки за Наставен Час (Македонски јазик)
other projects
mk
Истражувајќи ја Битола преку филмот за Бено и Роза
History
mk
Loading ...